Obce na Volyni
Kemirovka

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť