Obce na Volyni
Stovec

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 8 v letech 1887–1914