Obce na Volyni
Zolobky

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Žitomír
Mapová síť
Max. počet čs. obyvatelstva 11 v roce 1947