Tašovice jakožto místní část Karlových Varů jsou klidnou oblastí hojně využívanou pro rodinné bydlení. Severně od Tašovic je nově dostavěná rychlostní silnice R6 Karlovy Vary – Sokolov, od 1. ledna 2016 již jako dálnice D6.