Volyňští Češi
Fürstová Anna, Johan, Postlová

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Okolek, Žitomír