Volyňští Češi
Horký Josefa, František, Prošek

Rodinní příslušníci
Místo původu v Čechách Dobřichovice, Zbraslav