Volyňští Češi
Bohumila, Štejnar

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kvasilov, Rovno