Volyňští Češi
Truc Jan, Jan

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Špakov Velký, Rovno
Místo původu v Čechách Lety, Mirovice
Úmrtí