Volyňští Češi
Vlk František, Jan

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Malin, Kyjev
Místo původu v Čechách Ostružno, Jiřín