Volyňští Češi
Fraňková Marie, Mikuláš, Zývalová

datum narození nemusí souhlasit

Datum narození 29. 03. 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno