Volyňští Češi
Derflerová Emilie, Solarová

Rodinní příslušníci
Vážený občan Bocánovka, Dubno