Volyňští Češi
Pěničková Albina, Josef, Horáčková

Datum narození * 10. 1. 1912
Místo narození Omelanština, Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Drahomyšl (Lipno), Československo (repatriace)
Vážený občan Hrušvice, Rovno
Úmrtí † 1990, hřbitov Žatec