Volyňští Češi
Hora Václav

Rodinní příslušníci
Vážený občan Dubno, Dubno