Volyňští Češi
Flanderková Antonie, Réová

Manžel: Josef Ré

Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno