Volyňští Češi
Albertina, Dvořáková

Manžel: František Dvořák

Syn: Václav Dvořák

Rok narození 1865
Rodinní příslušníci