Volyňští Češi
Ješke Lubomír

Datum narození 31. 12. 1957
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Ješke Milan