Volyňští Češi
Ješke Milan

Datum narození 31. 12. 1960
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Ješke Lubomír