Volyňští Češi
Halámek Emanuel

Datum narození 26. 01. 1926
Rodinní příslušníci
Úmrtí 24.5.1980