Volyňští Češi
Nováková Marie, Veselá

Datum narození 27. 08. 1897
Rodinní příslušníci
Manžel: Veselý Antonín
Místo repatriace Staňkovice, Československo (repatriace)
Vážený občan Moskovština, Dubno Noviny Č., Dubno