Volyňští Češi
Drbohlav Václav, Jaroslav

Banderovci zabili Libuši Krušinovou, Drbohlavovou. Její manžel Václav Drbohlav byl po válce v roce 1945 zastřelen Sověty - hlídkou při kontrole dokladů (v té době byly volby, proto kontrola dokladů). Jel do mlýna zjišťovat, zda má semleté obilí. Při zpáteční cestě na něj volali, on se otočil a v tu ránu ho zastřelili. Byl ve Svobodově armádě. 9ti letý syn Jiří zůstal s prarodiči, s nimi přijel do Čech a vychovali ho. Proč byla zabita Libuše, se neví, jen byla hláška, že kdo ji bude hledat, sejde stejnou smrtí.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 10. 1912
Místo narození Krupá Hranice, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno a Kaměněc Podolskij
Úmrtí 1945, zastřelen Sověty