Volyňští Češi
Drbohlav Václav, Jaroslav

Banderovci zabili Libuši Krušinovou, Drbohlavovou. Její manžel Václav Drbohlav byl po válce v roce 1945 zastřelen Sověty - hlídkou při kontrole dokladů (v té době byly volby, proto kontrola dokladů). Jel do mlýna zjišťovat, zda má semleté obilí. Při zpáteční cestě na něj volali, on se otočil a v tu ránu ho zastřelili. Byl ve Svobodově armádě. 9ti letý syn Jiří zůstal s prarodiči, s nimi přijel do Čech a vychovali ho. Proč byla zabita Libuše, se neví, jen byla hláška, že kdo ji bude hledat, sejde stejnou smrtí.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 10. 1912
Místo narození Krupá Hranice, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno a Kaměněc Podolskij
Úmrtí † 1945, zastřelen Sověty