Volyňští Češi
Vojar Václav

Datum narození 13. 09. 1936
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kvasilov, Rovno
Úmrtí 30.03.2001, hřbitov Holedeček