Volyňští Češi
Benešová Marie, Josef, Novotná

Oddal v kostele sv.JakubaVětšíhoV.Tomek,farář.//Svědky byli:VáclavBeneš, baráčník z Kratonoha, FrantišekBeneš, truhlářzKrátonohč.7./Vzápisu je i podpis
JosefaBeneše,otce nevěsty/.,15.srp, 1852,Kratonohyč.7, okr. Hradec Králové, Datum narození je převzat ze zápisu o svatbě okolo roku 1831. Datum úmrtí neznámé. Z archivu M. Kordulíkové

Datum narození 01. 01. 1831
Místo narození Kratonohy
Úmrtí 1.1.9999