Volyňští Češi
Hanková Anežka, Jan, Svojanovská

Anežka Hanková se narodila, dle křestní knihy Brozanské, 21.ledna, léta páně 1858. Řádně pokřtěná byla hned následujícího dne, tedy 22.ledna 1858 velebným pánem Jiřím Skřivánkem (místním kaplanem) za přítomnosti chalupnic Havlíkové Alžběty a Husákové Kateřiny, (obě dvě z Brozan), v chrámu Páně sv.Gotharda v Brozanech.

Byla vlastní dcerou Jana Hanky, domkáře z Brozan č.112, hejtmanství roudnického v Čechách a matky Alžběty rozené Jarošové, chalupníkovy dcery z Radonic č.49. Bábou (porodní) byla Kateřina Venclíčková z Brozan.

Na Volyň odjela s rodiči ve třinácti letech, přesně 4.dubna 1871.

Datum narození 21. 01. 1858
Místo narození Brozany nad Ohří
Místo původu v Čechách Brozany nad Ohří
Úmrtí 1938, Volyň