Volyňští Češi
Benešová Marie, Josef, Štorová

Rok narození 1870
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Beneš Josef, Josef
Vážený občan Huleč, Ostroh