Volyňští Češi
Knopová Marie, Hamáčková

Datum narození 02. 01. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ulbárov, Dubno