Volyňští Češi
Semera Alois, Prokop

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 12. 1912
Místo narození Dorosina, Luck
Národnost česká
Odveden 31. 03. 1944, Rovno
Úmrtí ??.10.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor