Volyňští Češi
Semera (Semerád) Bohuslav, Ludvík

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 07. 05. 1895
Místo narození Michalovka, Rovno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dorosina, Luck
Národnost česká
Odveden 15. 05. 1944 ČSVJ/NT, 15. 05. 1944 (PR 100/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín čs. legií
První hodnost v legiích vojín
Armády Ruská armáda, Čs. legie v Rusku