Volyňští Češi
Malich Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Rok narození 1924
Místo narození Falkov, Luck
Úmrtí 10.3.1945, Liptovský Svätý Mikuláš