Volyňští Češi
Dedeciusová Bronislava, Josef, Semerová

Datum narození 30. 06. 1898
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dorosina, Luck
Úmrtí 18.07.1985