Volyňští Češi
Kyselka Josef

Datum narození 18. 10. 1884
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dorosina, Luck