Volyňští Češi
Pavlíková Emilie, Kyselková

Datum narození 20. 08. 1894
Rodinní příslušníci
Manžel: Kyselka Josef
Vážený občan Dorosina, Luck