Volyňští Češi
Dvořák Leo

Pracoval jako soustružník kovů ve Strojně-traktorové stanici ve městě Olhopil v Čečelnyckém okrese. Byl zatčen 15. prosince 1937 a obviněn, že „prováděl kontrarevoluční agitaci proti opatřením strany a vlády a pomlouval podmínky života v SSSR“. Odsouzen k smrti zastřelením.

Datum narození 05. 06. 1891
Místo narození Fleryn, Beršaď
Rodinní příslušníci
Úmrtí 5.03.1938, popraven zastřelením