Volyňští Češi
Vrabcová Anna, Černohousová

Rok narození 1861
Rodinní příslušníci