Volyňští Češi
Čada Matěj

Datum narození 10. 03. 1906
Místo narození Krošna Č., Žitomír
Rodinní příslušníci