Volyňští Češi
Cinert Vladimír

Datum narození * 17. 3. 1864
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno
Úmrtí † 17. 2. 1948, hřbitov Holedeček