Volyňští Češi
Cinert Vladimír

Datum narození 17. 03. 1864
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Veletice, Československo (repatriace)
Vážený občan Mirohošť, Dubno
Úmrtí 17.02.1948, hřbitov Holedeček