Volyňští Češi
? Alena, Stračevská

Datum narození * 9. 1. 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Ukraj., Žitomír