Volyňští Češi
Menšík Mikuláš

Učitel

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 8. 5. 1905
Místo narození Záslave, okres Vinická
Rodinní příslušníci
Vážený občan Okolek, Žitomír
Národnost česká
Odveden 07. 04. 1944,ČSVJ/NT, 07. 04. 1944 (PrR 78/44), Jefremov
Hodnost vojín maď.