Volyňští Češi
Žitná Marie, Krejbichová

Datum narození * 20. 1. 1892
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský