Volyňští Češi
? Růžena, Mráčková

Datum narození * 4. 10. 1890
Místo repatriace Lipno (Louny), Československo (repatriace)
Vážený občan Volkov, Dubno