Volyňští Češi
? Emilie, Mráčková

Datum narození * 6. 10. 1895
Rodinní příslušníci