Volyňští Češi
? Emilie, Mráčková

Datum narození 06. 10. 1895
Rodinní příslušníci