Volyňští Češi
? Naďa, Kunášková

Datum narození * 18. 8. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Máslenka, Dubno