Volyňští Češi
Brož Josef

Datum narození * 1850
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Brožová
Úmrtí † 1933