Volyňští Češi
Hrdlička Cyril

Datum narození * 15. 5. 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Újezdce, Dubno