Volyňští Češi
? Emilie, Rektorová

Datum narození * 25. 9. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno