Volyňští Češi
? Emilie, Rektorová

Datum narození 25. 09. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno