Volyňští Češi
Vacínková Marie, Krouská

Datum narození * 28. 10. 1892
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno