Volyňští Češi
Křížová Marie, Josef, Krouská, Košťálová

Datum narození * 19. 3. 1915
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno