Volyňští Češi
Krouský Jan

Rodinní příslušníci
Úmrtí † 1942