Volyňští Češi
Husáková Anna, Křížová

Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno