Volyňští Češi
Němečková Valerie, Sergej, Kohoutová

Datum narození * 5. 1. 1923
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír