Volyňští Češi
? Tekla, Chocholoušová

Datum narození * 19. 11. 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Travlín, Ovruč